Mé drahé ženě

Zobrazit informace o textu Zobrazit podrobnější informace o textu

Během posledního roku jsem se s tebou snažil milovat celkem 365x, ale uspěl jsem jen 36x, což je průměrně 1x za 10 dní.

Následující seznam popisuje tvé důvody, proč jsme se nemohli milovat

 • 54 krát byla čistá prostěradla
 • 17 krát bylo moc pozdě
 • 49 krát jsi byla moc unavená
 • 20 krát bylo velké horko
 • 15 krát jsi předstírala spánek
 • 22 krát tě bolela hlava
 • 17 krát ses bála, že vzbudíme děti
 • 16 krát tě něco bolelo
 • 12 krát to bylo ve špatný den v měsíci
 • 19 krát jsi musela brzo vstávat
 • 9 krát jsi neměla náladu
 • 7 krát jsi byla spálená od slunce
 • 6 krát ses dívala pozdě do noci na telku
 • 5 krát jsi si nechtěla rozcuchat nový účes
 • 3 krát ses bála, že nás uslyší sousedi
 • 9 krát ses bála, že nás uslyší tvá matka

A z těch 36 úspěšných pokusů jsem v těchto případech stejně nebyl spokojen, protože:

 • 6 krát jsi tam ležela jako prkno
 • 8 krát jsi mě upozornila na trhlinu ve zdivu
 • 4 krát jsi mi řekla, ať si pospíším, ať už to máme za sebou
 • 7 krát jsem tě musel vzbudit a říct ti, že už jsem skončil
 • 1 krát jsi mě bolestivě zranila, když jsi se najednou prudce otočila zády

Mému drahému muži

Myslím si, že jsi tak trochu mimo a tady jsou důvody, proč tomu tak bylo:

 • 5 krát jsi přisel domů opilý a chtěl jsi přišroubovat kočku k podlaze
 • 36 krát jsi nepřišel domů vůbec
 • 21 krát jsi se vůbec neudělal
 • 33 krát jsi se udělal příliš brzo
 • 19 krát se ti vůbec nepostavil
 • 38 krát jsi pracoval pozdě do noci
 • 10 krát jsi měl křeč v lýtku
 • 29 krát jsi musel vstávat brzo na ryby
 • 2 krát ses popral a někdo tě nakopl do koulí
 • 4 krát se ti zasekl zip u kalhot
 • 3 krát jsi měl chřipku a z nosu ti tekla krev
 • 2 krát jsi měl třísku v prstu
 • 20 krát jsi na to myslel po celý den, až jsi večer ztratil zájem
 • 6 krát jsi přišel v pyžamu a četl sis pornočasopis
 • 98 krát jsi byl tááákhle zaměstnaný sledováním fotbalu či hokeje v TV

A pokud jsme to spolu dělali tak

Důvod proč jsem ležela jako prkno byl, že ses netrefil a dělal to s namotaným prostěradlem. Nemluvila jsem o trhlině ve zdivu, ale jestli mi to chces udělat zezadu. A tehdy jsem se tak prudce otočila, protože jsem se chtěla nadechnout čistého vzduchu, když jsi si tak nechutně usral.

Přečtěte si také Přečtěte si takéPoslat přátelům na email Poslat přátelům na emailDiskuze (21571) Diskuze (21571)
EdyGroof
duben 21, 2024 | 04:47

Discover the Best Onion URLs on Tor Dark Wiki
Are you interested in exploring the depths of the internet where the usual search engines don't reach? Are you looking for a gateway to the mysterious world of the Deep Web? If yes, then you need to know about Tor .onion URLs directories and the Hidden Wiki.

Firstly, let's understand what the Tor network is. Tor is an acronym for "The Onion Router." It's a network of servers designed to protect your online privacy by encrypting your traffic. Tor protects your online identity by bouncing your internet traffic through multiple servers, making it difficult to trace your online activities back to you.

To enter the Tor network, you need to access the Tor browser, which can be downloaded for free. Once you have the Tor browser, you can access Tor sites that end in .onion. These sites are not indexed by search engines and can only be accessed through the Tor browser.

To make it easier for users to discover .onion sites, various directories and Hidden Wikis have been created. The Tor Hidden Wiki is like Wikipedia for Tor sites. It's a community-edited directory of Tor links, onion URLs, and other resources. The Hidden Wiki provides a breadth of information and resources that are covered in the Deep Web but aren't revealed on the surface internet.

There are several directories available that provide lists of .onion URLs and onion links to access Dark Wiki. These Tor link directories enable Tor users to find sites they're looking for quickly. Safely Access the Dark Web with Tor .onion Links Wiki
[url=https://telegra.ph/Journey-into-the-Deep-Web-Exploring-the-Darknets-Most-Popular-Sites-04-27]https://telegra.ph/Journey-into-the-Deep-Web-Exploring-the-Darknets-Most-Popular-Sites-04-27[/url]
AnteGroof
duben 21, 2024 | 03:28

[url=http://torcatalog.biz]http://torcatalog.biz[/url]


Journey to the Unknown: Navigating the Dark Corners of Tor's Link Directory Wiki
The Dark Web has always been the platform for all things illegal. From drug dealers to child pornographers, the Dark Web has been the playground of those who choose to live outside the law.

The Tor network was created as a way for people to communicate anonymously. However, it didn't take long for the bad guys to realize that the anonymity offered by the Tor network could be used to commit crimes without getting caught. Thus, the Dark Web was born.

The biggest challenge with the Dark Web is finding the sites. Because the sites are not indexed by search engines, you can't just do a Google search to find them. Instead, you need to know the websites' URLs.

That's where the Tor .onion URLs directories come in. These directories contain the URLs of the sites that are on the Dark Web. The URLs are written in the .onion format, which is used exclusively on the Tor network.

Finding fresh URLs on the Dark Web can be challenging since the sites can be shut down at any time. However, the Wiki Tor community is dedicated to keeping the Tor links active and up-to-date.

The Hidden Wiki is one of the most popular Tor link directories. It contains links to a wide variety of sites on the Dark Web. From marketplaces that sell drugs and guns to forums where hackers exchange tips, the Hidden Wiki has it all.

The Tor Wiki is another great resource for finding Tor sites. It is a community-run directory that lists Tor sites by category. Journey into the Unknown: A Deep Dive into Tor Link Directories
[url=http://torcatalog.info]http://torcatalog.info[/url]
PagGroof
duben 21, 2024 | 02:07

[url=http://qualitydirectorylinks.com]Tor .onion urls directories[/url]


The Ultimate Tor Wiki: Your One-Stop Shop for Onion Links and More
The Dark Web is a mysterious place that the average person knows little about. A place where illegal activity thrives and anonymity is king. But how do people access this underground realm? The answer is Tor, a free, open-source web browser that can access sites within the Dark Web. However, finding these sites can be a daunting task, especially for newcomers. That's where Wiki Links Tor .onion urls directories Dark Web Tor list sites fresh Wiki Tor come in.

Wiki Links Tor .onion urls directories Dark Web Tor list sites fresh Wiki Tor is a comprehensive guide that offers users a one-stop-shop for all their Dark Web needs. This wiki provides a wealth of information for anyone looking to explore the hidden depths of the internet.

One of the most important parts of this wiki is the Tor links directory. This directory is constantly updated with fresh Onion Urls that lead to Dark Web sites. These sites range from forums to marketplaces, all catered to people who want to operate outside of the law. The Tor links directory is a goldmine for people looking to explore the Dark Web, but it's important to remember that not all sites are safe or legal.

For those who are new to the Dark Web and unsure where to start, the Hidden Wiki is an excellent resource. This wiki is a curated list of some of the most popular and important Tor sites. The Hidden Wiki has been around for over a decade and is constantly updated. Get Lost in the Dark Web with Tor's Hidden Wiki

[url=http://qualitydirectorylinks.com]http://qualitydirectorylinks.com[/url]
RubGroof
duben 21, 2024 | 00:48

[url=http://linkstutor.com]List of links to onion sites dark Internet[/url]


Dark Wiki Chronicles: The Darkest and Most Mysterious Onion Sites
Are you looking for some fresh and exciting content on the Deep Web? Look no further because the Tor Wiki list of Onion Urls has got you covered! This comprehensive list of Tor links will take you to a whole new level of exploration on the Dark Web.

If you're new to Tor, let me give you a brief rundown. Tor (The Onion Router) is a free and open-source software designed to allow anonymous communication. It's a network of servers that bounce your internet traffic around, making it difficult to trace your online activities. The Tor Browser is the most popular way to access the Dark Web, where you'll find websites that are not indexed by search engines and are intentionally hidden from view.

Now, let's talk about the Tor Wiki. This is a community-driven website that features links to various Tor sites. It's also known as the Hidden Wiki as it contains links to websites that are not accessible through conventional means. The Tor Wiki is constantly updated with new links and categorized by topics such as drugs, hacking, and adult content.

What about the Dark Wiki and Tor Link Directory? These are other directories that feature Tor links. The Dark Wiki is similar to the Tor Wiki but with a more simplified layout. The Tor Link Directory is another great resource for finding Tor sites by category.

But be warned, not all Tor sites are safe or legal. Some may contain malware or links to illegal activities. It's important to exercise caution and use your judgment when browsing the Dark Web. Dark Wiki Directory: Your One-Stop Shop for Tor Links

[url=http://linkstutor.com]Tor Wiki urls onion[/url]
BrihoGroof
duben 20, 2024 | 23:28

[url=http://zyzt.info]http://zyzt.info[/url]


The Hidden Wiki: A Comprehensive List of Tor Sites
Looking for fresh and up-to-date links to explore the Deep Web? You're in luck, as the Tor Wiki list Urls Tor onion Links Tor Dark Wiki onion sites Link Directory has got you covered.

The Tor network, also known as the Onion network due to its use of .onion URLs, provides a highly secure and anonymous way to access a vast array of hidden websites that can't be found on the ordinary web.

However, finding these sites can be a challenge, and that's where the Tor Wiki comes in. This extensive directory of Tor links is constantly updated, providing access to everything from online marketplaces to forums to whistleblowing sites and beyond.

One of the best-known resources for finding links on the Dark Web is the Hidden Wiki, which is included in the Tor Wiki as well. This site is essentially a directory of links to other sites that exist within the Tor network. Browsing the Hidden Wiki can be a great way to get started exploring the Deep Web, but it's worth noting that not all the links listed there may be trustworthy or safe.

To ensure that you're accessing quality Tor sites, it's recommended to use the Tor Wiki's directory of verified sites, which includes everything from online libraries to news sites to social networks. This directory is broken down into categories such as forums, marketplaces, and wikis, making it easy to find what you're looking for.

Of course, the Tor Wiki isn't the only resource for finding Tor links. Discovering the Depths of Tor: Your Essential Guide to Onion Links
[url=http://heonion.net]Links Tor sites[/url]
IsterGroof
duben 20, 2024 | 22:07

[url=http://detectorlinks.com]Tor Link Directory[/url]


A Tour of the Darknet: Uncovering the Most Fascinating Tor Sites and Onion Directories
The Tor network, also known as the Dark Web, hosts a vast array of websites that are not indexed by standard search engines like Google or Bing. The Dark Web comprises of many different websites, some of which may have illegal or unethical content. Despite this, it is also home to legitimate sites that provide valuable information on topics like privacy, whistleblowing, and other sensitive documents.

The Hidden Wiki, the most well-known directory of Tor links, contains a list of .onion URLs that are kept up-to-date regularly. However, due to the dynamic nature of the Dark Web, even the most comprehensive directory can become outdated quickly. To combat this, many other wikis and directories have emerged over time to supplement The Hidden Wiki, providing fresh links and resources to users.

One of the most popular resources is the Tor Dark Wiki, which boasts an extensive list of onion sites arranged by topic. It is regularly updated and contains both legal and illegal sites, so it is important to be cautious when accessing links on this site. Another resource is the Tor Link Directory, which provides a simple, easy-to-use layout. It categorizes Tor sites by genre, making it easier to navigate and find specific types of sites.

For those who want a more comprehensive directory of Tor links, there are also several onion URLs linked directories with categories spanning from forums, marketplaces, and even whistleblowing sites. However, again, caution is key when accessing these sites.

Unlocking the Secrets of Tor: A Comprehensive List of Onion Links
[url=http://cumcdc.org]Urls Tor sites hidden[/url]
DaheGroof
duben 20, 2024 | 20:46

[url=http://vandanvn.net]Hidden Tor sites[/url]


Unlocking the Secrets of the Tor Wiki: Your Go-To Source for Information
Are you curious about the Deep Web? Do you want to explore the various Tor sites and see what the hype is all about? Look no further than the Tor Wiki list Urls Tor onion Links Tor Dark Wiki onion sites Link Directory.

This comprehensive list of Tor links is constantly updated with fresh directories and Onion Urls to keep you informed and up-to-date with the latest happenings in the Dark Web community. From the infamous Hidden Wiki to lesser-known Tor sites, the Tor Wiki has got you covered.

But what exactly is Tor and why should you care? Tor is a browser that allows for anonymous browsing by routing your internet traffic through a series of servers, making it near-impossible for anyone to trace your online activity back to you. This is particularly useful for those who wish to browse the internet without fear of surveillance or censorship.

The Dark Web, a section of the internet that requires Tor to access, is notorious for its illegal activities such as drug sales, weapons trading, and even hitman services. However, not everything on the Dark Web is illegal or nefarious. Many Tor sites are dedicated to whistleblowing, activism, and free speech.

The Tor Link Directory allows you to navigate the Deep Web with ease, providing you with a curated list of Tor sites that have been vetted for their safety and reliability. The Dark Wiki, one of the most popular Tor sites, is also included in the directory, offering a comprehensive guide to all things Dark Web.

Dive Into the Unknown: Our Expert Guide to Tor's Dark Wiki
[url=http://torsites.info]Wiki Links Tor[/url]
JamGroof
duben 20, 2024 | 19:23

[url=http://bigblueonion.com]http://bigblueonion.com[/url]


Peeling Back the Layers: A Closer Look at the Tor Wiki and Onion Sites for the Curious Explorer!
If you're looking for an article on the most complete list of Tor onion links, then this is it. The Tor Wiki is a great resource for anyone looking to browse through the deep web. Below is a compilation of links, directories, and Tor sites that will help you navigate through the vast world of the dark web.

The Hidden Wiki is probably the most well-known list of onion links available. The website is constantly being updated with new links and verified sites. This Wiki is a great starting point for anyone looking to explore the dark web.

The Tor Link Directory is another site that provides a comprehensive list of links. This directory has been around for a while and is a trusted source for anyone looking to visit onion sites. The directory is organized by category, making it easy to find what you're looking for.

Dark Wiki is a newer addition to the list of Tor Wiki's and boasts an impressive collection of onion links. This Wiki has a simplistic design that is easy-to-use. Along with providing links, the site also offers guides and tutorials for anyone new to the dark web.

Onion Urls is a site that provides a list of Tor .onion urls, which are the links used on the dark web. This site is updated daily to provide fresh links that haven't been shut down or taken offline. Onion Urls is a great resource for anyone looking to browse securely on the dark web.

Lastly, the Tor Dark Wiki is a comprehensive list of onion sites and directories. Explore the Darkness with Tor Wiki's Hidden Onion URLs
[url=http://1-spirit.net]Dark Wiki onion Urls Tor[/url]
RobGroof
duben 20, 2024 | 18:00

[url=http://torlinks.biz]Links Tor sites deep[/url]


Journey to the Unknown: Navigating the Dark Corners of Tor's Link Directory Wiki
The Hidden World of Tor .onion URLs: A Guide to the Deep Web

As technology advances, so does the way we connect with each other and the world around us. One of the most popular ways to browse the internet without limitations is through the Deep Web. This area of cyberspace is known for its collections of online material not found on the regular web, such as the .onion links on Tor.

Tor is a browser that allows users to access the Deep Web while masking their IP addresses. It provides users with much-needed privacy when browsing online. Within Tor, users can find a wealth of information, ranging from online marketplaces to political forums, hidden from the general public's view.

One of the essential tools needed to navigate the Deep Web is the Tor Hidden Wiki. It’s a directory of .onion urls that directs users to different sites and services. The Hidden Wiki started as a single page and has since branched out, becoming an extensive network of links that’s ever-expanding.

The Dark Wiki, also known as the Tor Wiki, is another directory for .onion sites. It features different categories, like drugs and hacking, and provides links that lead to related sites. The Tor Link Directory is another site that hosts extensive links that do not appear on the regular web.

While the Dark Web has a reputation for being sinister, it's essential to note that not all of the content on Tor is illegal or immoral. Some people look to connect with others Going Deep: The Top Directories for Exploring the Dark Web
RobertDiz
duben 20, 2024 | 16:37

[url=http://torlinks.site]List of links to onion sites dark Internet[/url]

Beyond Google: Exploring the Tor Link Directory for Fresh Content
The internet is a vast place with countless websites and web pages accessible with a standard browser. However, for those seeking a more private and anonymous experience, the Deep Web offers a wealth of resources and information.

One way to access the Deep Web is through the Tor network, which allows users to browse anonymously and access sites that are not indexed by traditional search engines. These sites typically end in the suffix ".onion", and their URLs cannot be accessed through a standard browser.

To navigate the Tor network and access these sites, a variety of directories and listings are available. Some of the most popular include the Hidden Wiki, Onion Urls, and the Tor Link Directory. These directories provide listings of onion links and URLs for Tor sites covering a wide range of topics, from forums and marketplaces to news and information resources.

It's important to keep in mind that accessing onion links and URLs should be done with caution and careful consideration. While many legitimate and useful resources exist on the Tor network, there are also plenty of scam sites and illegal activities taking place. Users should take care to protect their anonymity and privacy when browsing the Deep Web.

In addition to these directories, the Dark Wiki is another resource available to Tor users. This wiki contains a variety of information on topics ranging from hacking and computer security to cryptocurrency and online privacy.

Overall, the Tor network provides a unique and valuable resource for those seeking anonymity and privacy online. With directories and resources like the Hidden Wiki, Onion Urls Uncover the Mysteries of Tor: The Ultimate Onion Urls Directory
[url=http://torlinks.site]Tor Link Directory[/url]
Přidat nový příspěvek do diskuze Přidat nový příspěvek do diskuze
Jméno: 
Komentář: 
Opište kód:  Klikněte pro načtení jiného obrázku.