Mé drahé ženě

Zobrazit informace o textu Zobrazit podrobnější informace o textu

Během posledního roku jsem se s tebou snažil milovat celkem 365x, ale uspěl jsem jen 36x, což je průměrně 1x za 10 dní.

Následující seznam popisuje tvé důvody, proč jsme se nemohli milovat

 • 54 krát byla čistá prostěradla
 • 17 krát bylo moc pozdě
 • 49 krát jsi byla moc unavená
 • 20 krát bylo velké horko
 • 15 krát jsi předstírala spánek
 • 22 krát tě bolela hlava
 • 17 krát ses bála, že vzbudíme děti
 • 16 krát tě něco bolelo
 • 12 krát to bylo ve špatný den v měsíci
 • 19 krát jsi musela brzo vstávat
 • 9 krát jsi neměla náladu
 • 7 krát jsi byla spálená od slunce
 • 6 krát ses dívala pozdě do noci na telku
 • 5 krát jsi si nechtěla rozcuchat nový účes
 • 3 krát ses bála, že nás uslyší sousedi
 • 9 krát ses bála, že nás uslyší tvá matka

A z těch 36 úspěšných pokusů jsem v těchto případech stejně nebyl spokojen, protože:

 • 6 krát jsi tam ležela jako prkno
 • 8 krát jsi mě upozornila na trhlinu ve zdivu
 • 4 krát jsi mi řekla, ať si pospíším, ať už to máme za sebou
 • 7 krát jsem tě musel vzbudit a říct ti, že už jsem skončil
 • 1 krát jsi mě bolestivě zranila, když jsi se najednou prudce otočila zády

Mému drahému muži

Myslím si, že jsi tak trochu mimo a tady jsou důvody, proč tomu tak bylo:

 • 5 krát jsi přisel domů opilý a chtěl jsi přišroubovat kočku k podlaze
 • 36 krát jsi nepřišel domů vůbec
 • 21 krát jsi se vůbec neudělal
 • 33 krát jsi se udělal příliš brzo
 • 19 krát se ti vůbec nepostavil
 • 38 krát jsi pracoval pozdě do noci
 • 10 krát jsi měl křeč v lýtku
 • 29 krát jsi musel vstávat brzo na ryby
 • 2 krát ses popral a někdo tě nakopl do koulí
 • 4 krát se ti zasekl zip u kalhot
 • 3 krát jsi měl chřipku a z nosu ti tekla krev
 • 2 krát jsi měl třísku v prstu
 • 20 krát jsi na to myslel po celý den, až jsi večer ztratil zájem
 • 6 krát jsi přišel v pyžamu a četl sis pornočasopis
 • 98 krát jsi byl tááákhle zaměstnaný sledováním fotbalu či hokeje v TV

A pokud jsme to spolu dělali tak

Důvod proč jsem ležela jako prkno byl, že ses netrefil a dělal to s namotaným prostěradlem. Nemluvila jsem o trhlině ve zdivu, ale jestli mi to chces udělat zezadu. A tehdy jsem se tak prudce otočila, protože jsem se chtěla nadechnout čistého vzduchu, když jsi si tak nechutně usral.

Přečtěte si také Přečtěte si takéPoslat přátelům na email Poslat přátelům na emailDiskuze (20905) Diskuze (20905)
Daheros
červen 05, 2023 | 06:16

[url=http://vandanvn.net]Links Tor sites[/url]


Uncovering the Dark Wiki: A Guide to Tor Onion Sites
The Tor network may be a mystery to many, but it is a vital tool for individuals who value their online privacy. Tor allows users to access the Deep Web, which contains a plethora of websites that can’t be accessed by conventional search engines. Within the Deep Web lies the Dark Web, where websites and content are intentionally hidden from the mainstream internet. The Tor Wiki, Onion links, and Dark Wiki are some of the many resources available to those who wish to navigate the Dark Web securely and anonymously.

The Tor Wiki is a website that contains a vast collection of links to Tor sites and resources. Professionals and amateurs alike can use the Tor Wiki to find a wide selection of websites that offer various services and content. The Onion links are a part of the Tor Wiki that is dedicated specifically to Onion URLs. The Onion URLs are links to websites that are only accessible on the Dark Web using Tor software. Onion links are continuously changing, so it's essential to visit the Onion URL directory often to stay updated.

The Dark Wiki is another resource that can help individuals access the Dark Web. Unlike the Tor Wiki, the Dark Wiki is a wiki that houses a vast collection of user-generated content. This content includes guides on accessing the Dark Web, tutorials on how to remain anonymous while using the Tor network, and much more. The Dark Wiki can also serve as a portal for individuals to create their own websites on the Dark Web.

The Tor Link Directory is another valuable resource for individuals looking to access the Dark Web. Navigating the Deep Web: A Tor Link Directory for the Brave
[url=http://torsites.biz]Onion sites wiki Tor[/url]
Jamytuger
červen 05, 2023 | 04:28

[url=http://toronionurlsdirectories.biz]Onion Urls and Links Tor[/url]


Uncovering the Mysteries of the Deep Web: A Journey Through Tor
Tor Wiki List Urls Tor Onion Links Tor Dark Wiki Onion Sites Link Directory: Exploring the Depths of the Deep Web

For those who are seeking to explore the deepest and darkest corners of the internet, the Tor network provides a gateway to the mysterious and the unknown. With its promise of anonymity and privacy, the Tor network has become a haven for those who wish to escape the prying eyes of government agencies and corporations. But navigating the Tor network can be a daunting task for the uninitiated, especially when it comes to finding the right links and sites to visit. This is where the Tor Wiki list of URLs, Tor Onion Links, Tor Dark Wiki, Onion Sites Link Directory, and Tor Link Directory come in handy.

The Tor Wiki is a user-generated website that provides a wealth of information and links about the Tor network. It is a constantly evolving resource that is updated by Tor users around the world. The Tor Wiki provides valuable information about the deep web, including how to access it, what to expect, and how to stay safe while using it. It also provides links to various Tor sites and directories, making it easier for users to explore the deep web.

One of the challenges of exploring the deep web is finding fresh and relevant links. The Tor network is constantly changing, and sites come and go on a regular basis. This is where the Tor Onion URLs and Onion Links come in handy. These are lists of Tor sites that are regularly updated with new links to fresh content. Stay Anonymous with Tor: Top Sites and Directories You Need to Know
[url=http://toronionurlsdirectories.biz]Directory onion tor sites[/url]
Robyufs
červen 05, 2023 | 02:35

[url=http://deepweblinks.biz]http://deepweblinks.biz[/url]


Fresh Finds: Discovering the Latest Tor Link Directories
The Dark World of Tor Links: Navigating the Deep Web

For those who are drawn to the mysterious and often dangerous world of the internet's underbelly, the Deep Web is a must-visit. It's a place where anonymity reigns, and where users can find everything from illegal drugs to weapons and even hitmen for hire. But how does one navigate this hidden world? That's where Tor comes in, along with its onion links and directories.

Tor, short for "The Onion Router," is a free browser that allows users to remain anonymous by rerouting their internet traffic through a series of servers. It's the gateway to the Deep Web, which is home to a vast network of sites that aren't indexed by traditional search engines. To access these sites, users need to know the .onion URL.

These URLS are unique to Tor and are made up of a string of randomized letters and numbers, followed by ".onion". They're impossible to remember, so most people rely on directories to find what they're looking for.

One of the most popular directories is the Hidden Wiki, which is essentially a user-edited index of Tor sites. It's a valuable resource for navigating the Deep Web, but it's important to note that not all sites listed on the Hidden Wiki are safe or legal. In fact, many are quite the opposite.

Navigating the Dark Wiki: Your Insider Guide to the Most Mysterious Tor Sites
Alexean
červen 05, 2023 | 01:37

Последнее время не могу найти качественную информацию чтоб получить независимое мнение по той или иной новости, в основном большая часть контролируема государством.
Вижу что сейчас на небольших СМИ информация более качественная.
Нашел и хочу поделиться: http://forum.soundspeed.ru/member.php?637863-Eldarwoy
http://oderalon.net/home/viewtopic.php?f=25&t=274708
http://forum.real-net.org/member.php?434875-Alexbgx
http://forum.poiskdnepr.com/viewtopic.php?f=37&t=51720
http://www.spearboard.com/member.php?u=817673

А где ищите ВЫ?
RobertDiz
červen 05, 2023 | 00:48

[url=http://onionurls.com]Onion sites wiki Tor[/url]


Uncovering the Mysteries of Tor's Hidden Wiki: Your Ultimate Guide
Are you curious about the mysterious and shadowy world of the Deep Web? Do you want to explore the depths of the internet and discover hidden treasures? Well, hold on to your seats, folks, because we're about to enter the rabbit hole that is the Tor network.

First things first, what is Tor? Short for "The Onion Router," Tor is a free and open-source software that allows users to browse the web anonymously. It works by routing your internet traffic through a network of servers around the world, making it difficult for anyone to trace your online activity back to you.

But what about .onion urls? These are URLs that can only be accessed via the Tor network, and they have a unique domain of ".onion." Essentially, they're websites that exist within the Deep Web, which is a part of the internet that isn't indexed by search engines like Google or Bing.

So, where do you find these elusive .onion urls? Welcome to the world of Tor links and directories. These are websites that compile lists of working .onion urls and categorize them by topic, such as social networks, online marketplaces, or even illegal activities (we don't condone this, by the way).

One of the most well-known Tor directories is the Hidden Wiki, which has been around since 2007. It functions like a regular wiki, with users able to add and edit links to various Tor sites. Tor's Best Kept Secrets: Onion URLs You Need to Know


[url=http://onionurls.com]Wiki Links Tor[/url]
Shelopers
červen 04, 2023 | 22:59

[url=http://onionlinks.biz]http://onionlinks.biz[/url] Onion sites wiki Tor Tor Wiki urls onion


The Ultimate Tor Wiki: A Directory of Hidden Sites and Onion Links
The Deep Web, also known as the Dark Web, is a part of the internet that is not indexed by search engines and can only be accessed through a special browser called Tor, short for The Onion Router. The use of Tor enables users to maintain anonymity while accessing websites and services that are not available on the surface web. To access these sites, users need to know the Tor .onion URLs and the directories that contain them.

One way to access Tor .onion URLs is through a platform called the Hidden Wiki. The Hidden Wiki is an online directory that contains a list of Tor sites and links to other directories. However, it is essential to note that not all of the sites listed on the Hidden Wiki are legal or safe to access. It is crucial to exercise caution while browsing the Deep Web to avoid illegal activities or potential harm.

Another essential resource for browsing the Deep Web is the Tor Link Directory. It contains a list of URLs Tor users can use to access different services and websites on the Deep Web. Some of the sites and services in the Tor Link Directory include chat rooms, marketplaces, forums, and streaming sites.

In addition to the Hidden Wiki and the Tor Link Directory, there are other directories on the Deep Web that users can use to access a particular type of service or site. For instance, the Dark Wiki is a directory that primarily contains information on hacking, cryptography, and other knowledge-driven topics.
Explore the Mysterious and Fascinating World of Tor Sites with This Wiki List
Muregyd
červen 04, 2023 | 21:09

[url=http://onionlinks.net]Wiki Links Tor[/url]


Navigating the Dark Side of the Internet with Tor Link Directory and Onion Urls
Are you curious about the mysterious world of the Deep Web? Do you want to access the hidden corners of the internet that are concealed from the prying eyes of search engines? Then you'll need to know a thing or two about Tor and the onion links that lead to its secret directories.

Tor (short for "The Onion Router"Wink is a network of servers that allows users to browse the internet anonymously. By routing their internet traffic through a series of encrypted nodes, Tor users can protect their online privacy and evade censorship and surveillance.

But Tor is not just a tool for anonymous browsing. It also hosts a vast collection of hidden websites that are only accessible through Tor's network. These websites, known as .onion sites, are often used for illegal activities such as drug trafficking, weapons sales, and child pornography. But they also include legitimate sites that offer secure communication, whistleblowing platforms, and privacy-enhancing services.

So how do you find these hidden websites? That's where onion links and Tor directories come in. Onion links are URLs that end in .onion instead of .com or .org. These links can only be accessed through the Tor network, which means you'll need a Tor browser to visit them.

Tor directories are websites that list onion links and organize them into categories. The most famous of these directories is the Hidden Wiki, which has been around since 2007 and contains thousands of links to Tor sites. The Hidden Wiki is frequently updated and includes categories Unlocking the Secrets of Tor's Dark Wiki: What You Might Find
Miderogs
červen 04, 2023 | 19:20

Fresh Onion Links Daily: The Must-Bookmark Tor Link Directory
Are you an adventurous individual looking to explore the depths of the internet? Then you must venture into the world of Tor and the Dark Web!

One of the most exciting aspects of this hidden world is the vast amount of information available through Wiki and Link directories. With Tor .onion URLs and Onion links, you can access a plethora of websites that are not available on the surface web.

The Hidden Wiki is a prime example of a directory that provides an extensive list of Tor sites. It is a one-stop-shop for all your Dark Web needs. You can find links to everything from illegal marketplaces to forums dedicated to discussion on sensitive topics such as politics or hacking.

But beware, the Dark Web can be a treacherous place. It is essential to keep your digital security measures up to snuff. Always use a good VPN and Tor browser to stay safe from malicious actors.

Tor Wiki is another fantastic resource that provides a user-edited catalog of Dark Web sites. Here you can find a wide range of information, from simple web pages to presentations on advanced cryptography and privacy.

And if you want to stay up-to-date on the latest Tor sites, then check out the Tor Link Directory. It's the perfect place to find new and fresh URLs Tor.

Navigating the Dark Wiki can be intimidating, but with the help of these directories, you can easily and safely explore this exciting world. So, are you ready to take your online journey to the next level? Tor Onions: The Dark Wiki Guide to Underground Sites
[url=http://torwiki.biz]http://torwiki.biz[/url] Onion sites wiki Tor Tor Wiki urls onion
Wilverod
červen 04, 2023 | 17:32

Exploring the Deep Web: A Tour of Tor's Best Onion Links
Well, well, well, what do we have here? Are you ready for a ride down the rabbit hole known as the Dark Web? Oh, we know you are. And boy, do we have an interesting topic for you today. Yes, folks, we are talking about the infamous Tor .onion urls directories and the ever-changing list of sites that make up the elusive and mysterious underworld of the internet.

Now, if you're not sure what the Dark Web or Tor even are, let us give you a quick rundown. The Dark Web, also known as the Deep Web, is a part of the internet that is not indexed by traditional search engines and is only accessible through special software like Tor (The Onion Router). Tor uses complex encryption and routing to keep the user's identity and online activity anonymous.

But why would anyone want to access the Dark Web, you ask? Well, for some, it's a place to buy illegal goods like drugs, weapons, and even fake passports. For others, it's a place to safely communicate online without being monitored by governments or corporations. And for some, it's simply a place to explore the weird and the wicked.

And that's where the Tor .onion urls directories come in. These directories, also known as Tor links, are websites that can only be accessed through the Tor network. They usually have .onion at the end of their URLs instead of the typical .com or .org. Navigating the Deep Web: A Tor Link Directory for the Brave
[url=http://darknetlinks.net]http://darknetlinks.net[/url]
Lodvers
červen 04, 2023 | 15:44

[url=http://darknet2020.com]http://darknet2020.com[/url]


The Ultimate Tor Wiki: A Detailed List of Sites and URLs
In search of an anonymous web surfing experience? The Dark Web is your ticket into the world of complete online anonymity and privacy. Today, we’re going to talk about one of the most valuable resources you’ll encounter while searching for this experience - the elusive Tor network.

To begin with, Tor is an open-source tool that helps maintain your anonymity while using the internet. It hides the user’s IP address, making it impossible to locate your online activity regardless of whether it’s legal or not. The Tor network ensures that all of your web requests are bounced around multiple proxy servers to prevent spying and censorship. The network is used by activists, journalists, and people in oppressive parts of the world to stay safe.

Through the Tor network, users get access to hidden sites that are unavailable through regular internet searches. These sites can only be accessed via Tor’s hidden service protocol, which uses .onion links and special URLs. The regular web crawlers are barred from indexing these sites. Instead, the Dark Web maintains a wiki that lists legitimate onion links.

The Hidden Wiki is a valuable resource that contains all the links you need to explore the Dark Web. It is an ever-expanding and authoritative source of access to both legal and illegal resources. However, one should always be cautious when accessing the links found on the wikis, as some might host malware and illegal contents such as child pornography.
Explore the Deep Web Safely: Our Top Picks for Secure Tor Links

[url=http://darkweb2020.com]http://darkweb2020.com[/url]
Přidat nový příspěvek do diskuze Přidat nový příspěvek do diskuze
Jméno: 
Komentář: 
Opište kód:  Klikněte pro načtení jiného obrázku.